Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Brandsyn

Brandsyn

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed og foretages af brandmyndigheden, der er en del af Midtjysk Brand & Redning.

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed og foretages af brandmyndigheden, der er en del af Midtjysk Brand & Redning.

Ved et brandsyn vejledes og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler, og der foretages kontrol af driftsmæssige forhold vedr. brandforebyggelse.

Formålet med brandsyn er:

  • At mindske risikoen for at brande opstår, breder, sig eller fører til skade på mennesker, ejendom og miljø.
  • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder ved brand.

Brandsynene skal som udgangspunkt varsles skriftligt senest 14 dage før brandsynet gennemføres. Varslingsbrevet indeholder kort information om de forhold brandmyndigheden kontrollerer og der udfærdiges skriftlig rapport efter brandsynet.

Brandsynsterminerne for de bygninger og objekter der foretages brandsyn på, er ikke ens, og i nogle tilfælde er terminen fastlagt ud fra en konkret vurdering af objektet.

Brandmyndigheden benytter et digitalt brandsynsprogram (FRIDA), hvilket betyder at inspektørerne medbringer en tablet ved brandsynet. Korrespondance i forbindelse med brandsynet vil blive sendt elektronisk via programmet, og det er muligt at kvittere for de påbud brandmyndigheden eventuelt giver under brandsynet.

 

Kontakt Administrationen
 
 

Åbningstider

Vagtcentralen kan kontaktes hele døgnet

Midtjysk Brand & Redning
Kejlstrupvej 99C
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 35 99
mjbr@mjbr.dk 

CVR: 37137502