Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Persondata

Persondata

Midtjysk Brand & Redning udfører forskellige opgaver, hvor det kan være nødvendigt at behandle personoplysninger om borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Personoplysninger er enhver form for oplysning, der kan henføres til en bestemt person. Det kan for eksempel være almindelige personoplysninger, såsom navne, adresser, personnumre, ansøgninger, cv’er med mere. Det kan også være følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold med mere.   

Behandling af personoplysninger
Når vi behandler personoplysninger om dig, så har du følgende rettigheder i forhold til vores behandling:

  • Du har ret til at se de personoplysninger, som Midtjysk Brand & Redning behandler om dig. Ligeledes har du ret til at få oplysning om, hvor dine oplysninger stammer fra, hvordan dine oplysninger behandles, herunder formålet med behandlingen, hvem dine oplysninger deles med og hvor langtid dine oplysninger behandles/opbevares.
  • Du har ret til at få urigtige eller forkerte oplysninger om dig rettet, ligesom du har ret til at få ufuldstændige oplysninger om dig gjort fuldstændige.
  • Du har ret til sletning, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis formålet med behandlingen ikke længere er aktuelt.
  • Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis du ikke mener, at de oplysninger, der behandles om dig er rigtige.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du har tungtvejende grunde imod behandlingen. Midtjysk Brand & Redning skal efter at have modtaget din indsigelse genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendige.

Optagelse af telefonsamtaler
Midtjysk Brand & Redninger optager alle indgående opkald til vagtcentralen, da vi håndterer opkald, der vedrører sikkerheds- og tryghedsmæssige forhold for borgere og virksomheder. Derfor har vi vurderet, at optagelse af samtaler er nødvendigt for at kunne dokumentere hændelsesforløb, herunder ordlyden af konkrete samtaler. Vi har vurderet, at samtalerne ikke uden betydelige praktiske vanskeligheder kan dokumenteres på anden vis, herunder ved udfærdigelse af eventuelle telefonnotater og/eller efterfølgende korrespondance med den indringende. Samtaler til andre afdelinger i Midtjysk Brand & Redning optages ikke. Indgående samtaler til vagtcentralen gemmes i 2 måneder, hvorefter de slettes.

Hvis du har foretaget et opkald til Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral, som er blevet optaget, har du som registreret en række rettigheder, som du kan læse mere om her i Datatilsynets vejledning under afsnit 1.1.3.

Mads Bjerre Nielsen (R0008)

Chefkonsulent

Ledelse og administration

+4523233767

MadsBjerre.Nielsen@mjbr.dk

Midtjysk Brand & Redning
Kejlstrupvej 99C
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 35 99
mjbr@mjbr.dk 

CVR: 37137502