Skorstensfejer

Lovpligtigt skorstensfejerarbejde i Silkeborg og Viborg kommuner.

Fejning af skorstene er lovpligtig og har bl.a. til formål at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner. Den enkelte kommune skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. I Viborg og Silkeborg kommuner sker dette ved, at kommunerne har indgået aftaler med bestemte skorstensfejere. Skorstensfejeren der er indgået aftale med i dit område kan du finder herunder. Ønsker du at bruge en anden skorstensfejer, har du mulighed for det, da der er frit skorstensfejervalg i Danmark. Kontakt os hvis du ønsker at benytte denne mulighed.

Tilsyn

Tilsynet med det kommunale skorstensfejervæsen udøves af:
Viceberedskabschef: Lasse Clemensen
Myndighed og Forebyggelse
Industrivej 3
8800 Viborg
Tlf.: 89 70 35 99

Opkrævningsform

Skorstensfejergebyret opkræves over ejendomsskattebilletten. Når husejerne modtager deres ejendomsskattebillet, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde altså være medregnet. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal derfor afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Pris

Gebyr for skorstensfejning fastsættes hvert år efter forhandling mellem Skorstensfejerlauget og KL. Kommunen benytter de standardkontrakter og gebyrer, der er aftalt mellem Skorstensfejerlauget og KL. Gebyret bliver udregnet efter skorstenen/røgrørets længde. Desuden medregnes hvor ofte, der er behov for at feje skorstenen (for at forhindre ovennævnte brande, forgiftninger og eksplosioner). Skorstensfejeren udregner således gebyr og antal fejninger for hver enkelt husstand ud fra en godkendt prisliste. Ønsker man disse oplysninger, skal man henvende sig direkte til skorstensfejermesteren.

 

Skorstensfejere i Silkeborg Kommune

Skorstensfejermester René Dahl Nielsen
Italiensvej 14
8450 Hammel
Tlf. 86 96 12 39 – 40 50 79 85
E-mail: Renedahl@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejermester Karsten Jensen
Balle Kirkevej 36
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 83 50 – 21 42 43 50
E-mail: krj@fejeren.dk
Telefontid:
man-tors: 7.00-8.00 og 15.30-17.30
fre: 7.00-8.00 og 12.30-13.30

Skorstensfejere i Viborg Kommune

Skorstensfejermester Per Dyrby Knudsen
Gl. Århusvej 249
8800 Viborg
Tlf. 86 46 46 30
E-mail: per@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejermester Tommy Christensen
Kløvermarksvej 16
8800 Viborg
Tlf. 86 61 16 40
E-mail: Viborg@skorstensfejeren.dk