Skip til hoved indholdet
    Hjem Kurser Førstehjælp - modulopbygget

Førstehjælp - modulopbygget

Vi udbyder en lang række af kurser indenfor førstehjælp som kan kombineres efter behov og ønsker.

For at få udleveret et bevis skal man have mindst 240 minutters uddannelse.

Man kan enten vælge basisuddannelsen på 240 minutter eller vælge basisuddannelsen på 120 minutter og supplere med en tilvalgsuddannelse for at komme op på mindst 240 minutter.

Læs mere om de enkelte kurser nedenfor.

Tilvalgsuddannelser

Førstehjælp ved blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger.

Varighed 30 minutter.

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kende mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidstheds niveau hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn. Her henvises til funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.

Varighed 150 minutter.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Varighed 90 minutter

Førstehjælp ved småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre småskader.

Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Varighed 60 minutter.

Basisuddannelser

Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Varighed 240 minutter.

Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp ved ulykker omhandler bl.a. førstehjælpens 4 hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med eller en eller flere uddannelser.

Varighed 120 minutter.

Kontakt Kursusafdelingen
 
 

Åbningstider

Vagtcentralen kan kontaktes hele døgnet 

Midtjysk Brand & Redning
Kejlstrupvej 99C
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 35 99
mjbr@mjbr.dk 

CVR: 37137502