Beredskabskommision

Den øverste myndighed i Midtjysk Brand & Redning er den nye fælles Beredskabskommission for Viborg og Silkeborg kommuner.

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Beredskabskommissionen består af 7 medlemmer samt en observatør for de frivillige repræsenteret ved Beredskabsforbundet.

Medlemmerne er:

Torsten Nielsen (C), Borgmester i Viborg Kommune, Formand for Beredskabskommissionen

Steen Vindum (V), Borgmester i Silkeborg Kommune, Næstformand for Beredskabskommissionen

Allan Clifford (V), Byrådsmedlem, Viborg

Anders Bertel (A), Byrådsmedlem, Viborg

Lars Faarup (A), Byrådsmedlem, Silkeborg

Poul Dahl (V), Byrådsmedlem, Silkeborg

Jens Kaasgaard (Politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi)

Lone Gaisie (observatør – Vicekredsleder, Beredskabsforbundet)

Sekretær for Beredskabskommissionen: Klaus V. Hebsgaard