Ansøg om overnatning

Ansøgning om midlertidig overnatning skal sendes senest 5 arbejdsdage før overnatningen skal finde sted.

Hvis du oplever problemer med at vælge dato i formularen, så kan du skrive den nederst i kommentarfeltet.

Databehandling

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Myndighed og Forebyggelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til midlertidig overnatning. Vores lovhjemmel er bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

  • Dine kontaktoplysninger (almindelige personoplysninger).

Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via nedenstående formular.

Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook, GetOrganized og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i Midtjysk Brand & Redning:

Midtjysk Brand & Redning sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Midtjysk Brand & Redning ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Midtjysk Brand & Redning, som sagsansvarlig myndighed på området.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Midtjysk Brand & Rednings behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling eller stab, der behandler dine oplysninger (angivet i øverste afsnit).

Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse) og/eller sletning (særlige tilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandlingen og indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på Midtjysk Brand & Rednings databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte Midtjysk Brand & Redning databeskyttelsesrådgiver:

Mads Bjerre Nielsen, (DPO)
Mobil: 23 23 37 67
E-mail: man@mjbr.dk

Din ansøgning sendes kun, hvis du bekræfter her:

Oplysninger om ansøger

Oplysninger om stedet

Vagtleder - Ansvarlig leder til stede under overnatningen

Kommentarer