Leon Raydon

Områdeleder Vagtcentralen

Tlf: 40 25 73 05

Email: ler@mjbr.dk

 

Morten Gaardsdal

Viceberedskabsinspektør

Tlf: 61 89 06 05

Email: mg@mjbr.dk

 

Anders Mogensen

Beredskabsmester

Tlf.: 23 43 52 57

Email: am@mjbr.dk