Beredskabskommision

Den øverste myndighed i Midtjysk Brand & Redning er den nye fælles Beredskabskommission for Viborg og Silkeborg kommuner.

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

I forbindelse med dannelsen af Midtjysk Brand & Redning er der udarbejdet samordningsaftale for det fælleskommunale redningsberedskab.

Beredskabskommissionen består af 7 medlemmer samt to observatører for henholdsvis medarbejderne samt de frivillige repræsenteret ved Beredskabsforbundet.

Medlemmerne er:

 

 

Steen Vindum (V), Borgmester i Silkeborg Kommune

 

Ulrik Wilbek (V), Borgmester i Viborg Kommune

 

Niels Dueholm (A), Byrådsmedlem, Viborg 

Claus Nielsen (C), Byrådsmedlem, Viborg

Lars Faarup (A), Byrådsmedlem, Silkeborg 

Harry E. Madsen (O), Byrådsmedlem, Silkeborg

Jens Kaasgaard (Politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi)

Lone Gaisie (observatør – Vicekredsleder, Beredskabsforbundet)

Folmer Frederiksen (observatør for medarbejderne - næstformand i MED-udvalg) 

Sekretær for Beredskabskommissionen: Klaus V. Hebsgaard

Dagsorden og Referater