Brandsyn

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed.
Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler.

FRIDA

Midtjysk Brand & Redning benytter et digitalt brandsynsprogram, kaldet FRIDA. Det betyder at inspektørerne vil medbringe en tablet til brandsyn. Samtidig vil al korrespondance blive sendt elektronisk via brandsynsprogrammet. Ved modtagelse af brandsynsrapporter er det muligt at kvittere for denne via et link i rapporten, når eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Formålet med brandsyn

 • At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø.
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der opstår en brand.

Terminer for brandsyn

Ikke alle typer af bygninger brandsynes lige ofte. Her kan du se terminer for forskellige typer:

 • Hoteller: hvert år
 • Spejderhytter: hvert tredje år
 • Forsamlingslokaler 50-150 personer: hvert andet år
 • Forsamlingslokaler >150 personer: hvert år
 • Undervisningslokaler: hvert år
 • Daginstitutioner: hvert år
 • Butikker 150-500 personer: hvert andet år
 • Butikker >500 personer: hvert år
 • Brandfarlige virksomheder og oplag: hvert år
 • Gas oplag: hvert andet år
 • Højlagre: hvert tredje år
 • Feriehuse: hvert tredje år

Instruks af personale

Er dine ansatte brandparate? Ellers så send dem på e-læringskursus.